WIZYTÓWKA PRACOWNI PROJEKTOWEJ LINS

PROFIL PRACOWNI PROJEKTOWEJ LINS

PRACOWNIA PROJEKTOWA LINS SPECIALIZUJE SIĘ W WIELU DZIEDZINACH PROJEKTOWYCH Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI ARCHITEKTONICZNYCH, A TAKŻE KREOWANIA GRAFIKI I SZTUKI UŻYTKOWEJ.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

• PROJEKTOWANIE WNĘTRZ O CHARAKTERZE PRYWATNYM

• PROJEKTOWANIE WNĘTRZ DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

• PROJEKTOWANIE ELMENTÓW ARCHITEKTURY ZEWNĘTRZNEJ

GRAFIKA

• PROJEKTOWANIE CAD

• PROJEKTOWANIE 3D

• PROJEKTOWANIE 2D

SZTUKA UŻYTKOWA

• PROJEKTOWANIE NA POTRZEBY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

• PROJEKTOWANIE NA POTRZEBY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO

OFERTA PRACOWNI PROJEKTOWEJ LINS

PRACOWNIA PROJEKTOWA LINS OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH O CHARAKTERZE KOMERCYJNYM, PRYWATNYM ORAZ DOWOLNEJ POWIERZCHNI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. ZAKRES USŁUG PROJEKTOWYCH JEST INDYWIDUALNIE KONFIGUROWANY DO RODZAJU INWESTYCJI BUDOWLANEJ ZGODNIE Z WYSZCZEGÓLNIONYMI W OFERCIE PAKIETAMI PROJEKTOWYMI:

PAKIET FUNKCJONALNY
USŁUGA PROJEKTOWA PRZEDSTAWIA OPRACOWANIE PRZESTRZENNE WNĘTRZA, ROZMIESZCZENIE STREF FUNKCJONALNYCH ORAZ WDROŻENIE ZASADY ERGONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ UŻYTKOWYCH.

PAKIET KONCEPCYJNY
USŁUGA PROJEKTOWA PREZENTUJE ARANŻACJE OPRACOWYWANEGO WNĘTRZA, ADAPTACJE KONSTRUKCJI BUDOWLANEJ ORAZ PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, HYDRAULICZNEJ I WENTYLACYJNEJ.

PAKIET WYKONAWCZY
USŁUGA PROJEKTOWA ZAWIERA PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, KOSZTORYSU INWESTYCYJNEGO, ZESTAWIENIA MATERIAŁOWEGO ORAZ CYFROWEJ PREZENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ.

PAKIET KONTROLNY
USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO WERYFIKUJE POPRAWNOŚĆ PRAC WYKONAWCZYCH WEDŁUG ZAŁOŻEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ UMOŻLIWIA BEZPOŚREDNIE WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH.

KONTAKT DO PRACOWNI PROJEKTOWEJ LINS

PRACOWNIA PROJEKTOWA
LINS MICHAŁ FALIŃSKI
 
26-600 RADOM, UL. STANISŁAWA WERNERA 5/18
 
MAIL.INFORMACJA@LINS.PL. TEL.+48 696449449